HISTORIE ZÁMEČKU


Středočeská obec Přistoupim se nachází 2,5 km jihovýchodně od města Český Brod, a má dlouhou historii. Její název se odvozuje od pověsti, podle které se u nedalekého hradiště (nejstarší slovanské hradiště v Čechách), na hranicích knížectví pražských Přemyslovců a území kmene Zličanů, setkala vojska knížete Václava s vojsky pohanského Radoslava. Radoslav spatřil na čele Václava zářící kříž, ohromen tímto zázrakem odhodil zbraň a sesedl z koně, poklekl, pokořil se před sv. Václavem (českým patronem) a odevzdal do jeho ochrany své území i svůj lid – tedy přistoupil se svým knížectvím k Václavovi a spojil se sním. Na místě kostela sv. Václava v Přistoupimi oba podepsali Mírovou dohodu.

Dvůr v Přistoupimi byl prokazatelně již v polovině 12. století, kdy jej Sinus, syn Hozeův, daroval ostrovskému klášteru sv. Jana Křtitele. V roce 1682 zdědila dvůr Anna Alžběta, dcera Albrechta z Květnice. Ta dvůr přestavěla na jednoduchý barokní zámek. Po smrti Anny Alžběty v roce 1693 získal zámek její syn Václav Vratislav Bořek Dohalský z Dobaliv, který zdejší majetek prodal v roce 1718 vévodkyni Marii Terezii Savojské, kněžně z Lichtenštejna, která zámek přestavěla na knížecí dvůr. Barokní špýchar, který je součástí celého dvora, projektoval význačný knížecí stavitel Kaňka.

V roce 2011 zde bylo otevřeno Esoterické Centrum Shira.

V současnosti objekt probíhá rekonstrukcí.   HISTORIE ZÁMEČKU